HOME PAGE
how to pay pal

NOTE: Using PayPal to pay, your information is secured, you don’t need to have PayPal account. If you don’t have PayPal account, after click Pay Now you click on "Don't have a Pay Pal account?" then use your credit card to pay, see the below. how to pay pal GHI CHÚ: Pay Pal rất an toàn cho thông tin của quý vị hãy tự tin dùng Pay Pal. Có 2 trường hợp sau khi nhấn chuột vào nút "Pay Now":
* Nếu quý vị có Pay Pal account thi dùng Pay Pal Account, login va trả tiền.
* Nếu không có Pay Pall account vẫn có thể trả tiền bằng Pay Pal, sau khi click vào nút Pay Now, quý vị tìm hàng chử "Don't have a Pay Pal account?" giống hình ở trên và click vào, sau đó dùng credit card.